Dnes je 26/09/16 Vitajte na webstránke Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike (SŠLV v SR) ste náš 305582 návštevník.

SPOLOČNOSŤ PRE ŠPECIÁLNU A LIEČEBNÚ VÝCHOVU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

main

Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR

K. Supa 48, Lučenec

     Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike (SŠLV v SR) je celoslovenská, záujmová, dobrovoľná  organizácia združujúca špeciálnych a liečebných pedagógov, lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov a všetkých odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na komplexnej starostlivosti o zdravotne postihnutých, duševne alebo sociálne narušených ľudí.

Členmi SŠLV v SR sú aj rodičia postihnutých detí, sami ľudia s postihnutím ako aj tí, ktorí im chcú pomáhať.

     Výbor SŠLV v SR  v rámci svojej činnosti spolupracuje s MAGYE – Maďarskou spoločnosťou špeciálnych pedagógov, Asociáciou pracovníkov špeciálno-pedagogických centier v Českej republike, Bavorskou spoločnosťou pre pedagogiku postihnutých v Nemecku, Ministerstvom školstva SR, Združením odborných učilíšť Slovenska, Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave, Úniou nevidiacich, Múzeom špeciálneho školstva v Levoči.Ďalej spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR, pedagogickými fakultami, metodickými centrami, organizáciami tretieho sektora zaoberajúcimi sa problematikou ľudí s postihnutím.

 

SSLV
Dátum poslednej aktualizácie: 05/10/09 15:21: | verzia web: ostrá-1 | Optimalizované pre Mozilla Firefox: v. 3.X.X a vyššie | webmaster: mihhael@gmail.com